Sök
Filters
Stäng
Dammavskiljare/ Luftrenare
Artikelnr: DA2500

DAMMPROBLEM?
Har Ni problem med svävande damm i Er verksamhet?
Gränsvärdena för dammhalt i arbetsmiljön har skärpts av myndigheterna
En effektiv men enkel och billig metod att radikalt minska dammhalten i
arbetslokaler är att installera vår dammavskiljare DA-2500
Mångårig

Mångårig erfarenhet av utveckling av produkter för luftvård inom industrin
har lett fram till utformningen av DA-2500.
Apparaten har en strömningstekniskt riktig utformning med utblåsning åt sidan
snett uppåt för att ge en bra omblandning i lokalen, samt ge möjlighet till ett
högre luftflöde.
Flera hundra DAMMAVSKILJARE DA-2500 finns installerade hos nöjda
kunder runt om i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Israel.
Man minskar på ett enkelt och billigt sätt risken för uppkomst av
dammallergi och andra luftvägsproblem.

Inom många industrier har man i dag problem med svävande damm av olika slag.
Denna så kallade diffusa dammning uppstår av många orsaker såsom t.ex. olika
tillverkningsprocesser, materialhantering m.m.
Dammet virvlas upp av luftrörelser som t.ex. när människor rör sig, maskinrörelser,
transporter och genom ventilation etc.
Detta lätta stoft håller sig svävande mycket länge för att vid arbetstidens slut falla
ned på golv och maskiner. Nästa dag virvlar det upp igen och nytt alstras.
Normalt skall stoft och damm avskiljas så nära källan som möjligt.
I många fall är dock detta både praktiskt och ekonomiskt oförsvarbart.
DAMMAVSKILJAREN är i dessa fall ett mycket bra alternativ (komplement).
DAMMAVSKILJAREN filtrerar en luftmängd av 2400 m3/h.
Detta motsvaras av en luftpelare med bottenyta 10 x 10 m och höjden 24 m
varje timma.
Monteras

SPECIFIKATION
Dammavskiljare DA-2500 med hölje av
plastbelagd stålplåt. Kulör: Grå
Komplett med:
• Inbyggd fläkt
• Förfilter klass G3
• Finfilter klass F8
• Upphängningskedja, L=8 m (delas i 4 delar)
• Karbinhakar, 4 st
• Elkabel monterad till fiäktmotorn, L=5 m
• Montage-, drift-, och skötselskötselinstruktion

TEKNISKA DATA
Luftflöde 0,14 - 0,67 m3/s
Rumsvolym per avskiljare 300 - 800 m3
Fläktmotor 0,31 kW, 220V, 1-fas
Ljudnivå vid maxflöde 56 dB(A)
Vikt 45 kg
Filterklass förfilter G3 SS EN 779
Filterklass finfilter F8 SS EN 779