Sök
Filters
Stäng
Dränkbar motorpump för avloppsvatten för stationär och transportabel våt och torr installation.
Tillverkare: Wilo

Användning:  

För pumpning i konstant drift av

  • Spill- och avloppsvatten
  • Avloppsvatten med fekalier
  • Slam med upp till 8 % torrsubstans (beroende på vald hydraulik)

Från gropar och behållare i kommunalt och industriellt bruk samt vid hus- och fastighetsdränering enligt EN 12050 (med beaktande av landsspecifika förord och föreskrifter).